Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 34/2016 2016-11-15 Informacja dotycząca obligacji serii G

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że nie przekazał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wymaganych środków pieniężnych na wykup obligacji serii G oznaczonych kodem PLFSTFC00061 ("Obligacje serii G").

 

Kumulacja i przesunięcie zdarzeń jednorazowych zarówno po stronie kosztowej jak również przychodowej, spowodowała zmiany i przesunięcia w czasie w zaplanowanych przepływach Spółki dotyczących działalności co ma m.in. wpływ na realizowane w czasie wykupy obligacji Spółki, również Obligacji serii G. Przesunięcie terminu wpływu spodziewanych środków na wykup Obligacji serii G spowodowało brak możliwości przekazania środków do KDPW.

 

Zamiarem Spółki jest dokonanie wykupu Obligacji serii G. Tym samym biorąc pod uwagę powyższe Spółka w ciągu najbliższego okresu zamierza przekazać do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wymagane środki pieniężne na dokonanie rozliczenia wykupu Obligacji serii G z uwzględnieniem należnych odsetek oraz odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z warunkami emisji Obligacji serii G.

 

O przekazaniu środków oraz o dokonaniu ostatecznego wykupu obligacji serii G, Spółka poinformuje w formie odrębnych raportów bieżących.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu


 

Komunikaty prasowe

.