Raport bieżący

2008
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 1/2008 2008-02-19 Zakończenie procesu przekształcenia w spółkę akcyjną

19 lutego 2008 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, wydał postanowienie o wpisaniu firmy Fast Finance S.A. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299407.

Komunikaty prasowe

.