Raport bieżący

2008
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 2/2008 2008-02-29 Zakończenie Oferty Prywatnej akcji serii C

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, że wszystkie akcje serii C, w ilości 15mln sztuk, zostały objęte. Akcje zostały sprzedane 17 nowym akcjonariuszom, uzyskując 5.066.700,00 zł, które Fast Finance przeznaczy na rozwijanie dotychczasowej działalności i podnoszenie jej rentowności poprzez pozyskanie nowych kontrahentów i nowych pakietów wierzytelności.

Komunikaty prasowe

.