Raport bieżący

2008
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 3/2008 2008-03-10 Podpisanie umowy przelewu wierzytelności z bankiem detalicznym

Spółka podpisała umowę przelewu wierzytelności z renomowanym bankiem detalicznym. Wartość pakietu wynosi 17.000.000,00 zł i znacząco przyczyni się do realizacji prognozowanego wyniku w 2008 roku.

Komunikaty prasowe

.