Raport bieżący

2008
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 4/2008 2008-03-11 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

W związku ze strategicznym Partnerstwem naszego głównego Partnera i Doradcy - firmy Blue Tax Group SA z Inwest Consulting SA, która jest Autoryzowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, w dniu 11 marca 2008 r. podpisaliśmy umowę z Inwest Consulting SA o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Liczymy, że po sukcesie przeprowadzonej wcześniej Oferty Prywatnej akcji serii C Inwest Consulting SA pomoże nam skutecznie i szybko zadebiutować na NewConnect, już w kwietniu 2008 r.

 

Komunikaty prasowe

.