Raport bieżący

2008
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 7/2008 2008-06-27 Zakup wierzytelności od operatora telefonicznego

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 27.06.2008 r. podpisał umowę na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł. Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Spółki w przetargu organizowanym przez operatora telekomunikacyjnego. W/w umowa będzie miała istoty wpływ na wyniki Fast Finance S.A w roku 2008. Spółka prowadzi końcowe rozmowy z kolejnymi instytucjami finansowymi oraz przedsiębiorstwami celem zakupienia następnych pakietów wierzytelności. Powyższe jest zgodne z założoną strategią działania i rozwoju spółki.

Komunikaty prasowe

.