Raport bieżący

2008
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 10/2008 2008-10-01 Kolejny zakup wierzytelności od banku detalicznego

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 30.09.2008 r. podpisał umowę na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 32.025.000 zł. Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Spółki w przetargu organizowanym przez renomowany bank detaliczny. Jest to już czwtarty zakup wierzytelności w bieżącym roku. W 2008 roku Fast Finance S.A. zakupiała pakiety wierzytelności na ogólną kwotę 55.258.000 zł. W/w umowa będzie miała istoty wpływ na wyniki Fast Finance S.A. w roku 2008. Spółka prowadzi końcowe rozmowy z kolejnymi instytucjami finansowymi oraz przedsiębiorstwami celem zakupienia następnych pakietów wierzytelności. Powyższe jest zgodne z założoną strategią działania i rozwoju spółki.

Komunikaty prasowe

.