Raport bieżący

2008
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 12/2008 2008-11-20 Podpisanie umów o przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 19 listopada 2008 Spółka podpisała z Domem Maklerskim AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Equity Market Consulting Group (EMCG) Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie umowy o doradztwo w sporządzeniu prospektu emisyjnego oraz przeprowadzenie procesu przeniesienia notowań akcji Spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Podpisanie umowy stanowi kolejny krok realizacji strategii Spółki, zapowiedziany w momencie przeprowadzania oferty private placement na rynku NewConnect. Zgodnie z postanowieniami umowy przeniesienie na rynek główny ma nastąpić w drugim kwartale 2009 roku.

 

Komunikaty prasowe

.