Raport bieżący

2008
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 13/2008 2008-12-22 Podpisanie listu intencyjnego na zakup pakietu wierzytelności

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 22.12.2008 r. otrzymał podpisany list intencyjny na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 105.737.323,80 zł. Porozumienie zostało zawarte w wyniku wyboru oferty Spółki w przetargu organizowanym przez renomowany bank detaliczny. Warunki oferty nie odbiegały od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie. Zgodnie z ustaleniami stron, do zawarcia umowy nabycia ww. pakietu ma dojść w terminie do 20 lutego 2009. Pakiet ten będzie największym wartościowo pakietem wierzytelności z nabytych dotychczas przez spółkę. W/w umowa będzie miała istotny pozytywny wpływ na wyniki Fast Finance S.A. w roku 2009 i kolejnych latach. O fakcie zawarcia ostatecznej umowy nabycia ww. pakietu wierzytelności spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Komunikaty prasowe

.