Raport bieżący

2008
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 14/2008 2008-12-30 Zaciągnięcie krótkoterminowej pożyczki

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 29.12.2008 r. podpisał krótkoterminową umowę pożyczki z podmiotem gospodarczym, na mocy której zaciągnął pożyczkę w kwocie 2.700.000 zł. Warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie. Pożyczka zostanie przeznaczona na dalsze zakupy pakietów wierzytelności.
 

Komunikaty prasowe

.