Raport bieżący

2008
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 15/2008 2008-12-31 Zakup pakietu wierzytelności od operatora telekomunikacyjnego

Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Spółki w przetargu organizowanym przez operatora telekomunikacyjnego. Warunki oferty nie odbiegały od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie. W/w umowa nabycia wierzytelności będzie miała istoty i pozytywny wpływ na wyniki Fast Finance S.A w roku 2009 i kolejnych latach.W 2008 roku Fast Finance S.A. zakupiła pakiety wierzytelności o ogólnej wartości 76.000.000 zł.Powyższe jest zgodne z założoną strategią działania i rozwoju spółki.

Komunikaty prasowe

.