Raport bieżący

2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 1/2009 2009-02-18 Zakup pakietu wierzytelności od renomowanego banku

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 18.02.2009 r. podpisał umowę na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 23.338.000 zł. Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Spółki w przetargu organizowanym przez renomowany bank detaliczny. W/w umowa będzie miała istotny wpływ na wyniki Fast Finance S.A. w roku 2009 r. Spółka prowadzi końcowe rozmowy z kolejnymi instytucjami finansowymi oraz przedsiębiorstwami celem zakupienia następnych pakietów wierzytelności. Powyższe jest zgodne z założoną strategią działania i rozwoju spółki.

Komunikaty prasowe

.