Raport bieżący

2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 2/2009 2009-02-18 Podpisana umowa pożyczki z podmiotem gospodarczym

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 18.02.2009 r. odebrał podpisaną umowę pożyczki z podmiotem gospodarczym, na mocy której zaciągnął pożyczkę w kwocie 4.000.000 zł. Warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie.Pożyczka zostanie przeznaczona na dalsze zakupy pakietów wierzytelności.

Komunikaty prasowe

.