Raport bieżący

2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 3/2009 2009-04-06 Zawarcie umowy przelewu wierzytelności

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 48.230.895 zł. Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Spółki przez wiodący bank detaliczny. Warunki oferty nie odbiegały od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie.W/w umowa nabycia wierzytelności będzie miała istoty i pozytywny wpływ na wyniki Fast Finance S.A w roku 2009 i kolejnych latach.W 2009 roku Fast Finance S.A. zakupiła pakiety wierzytelności o ogólnej wartości 70.568.895 zł, co stanowi ok 93 % sumy wartości zakupionych pakietów w całym 2008 roku. Zbliża to znacząco Spółkę do osiągnięcia wyznaczonego celu nabywanych wierzytelności w 2009 roku w wysokości 200.000.000 zł i stanowi 35,28 % tego celu.Powyższe jest zgodne z założoną strategią działania i rozwoju spółki.

Komunikaty prasowe

.