Raport bieżący

2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 4/2009 2009-04-25 Podpisana umowa pożyczki

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 24.04.2009 r. odebrał podpisaną umowę pożyczki z podmiotem gospodarczym, na mocy której zaciągnął pożyczkę w kwocie 4.500.000 zł. Warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie. Pożyczka zostanie przeznaczona na zakupy pakietów wierzytelności.

Komunikaty prasowe

.