Raport bieżący

2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 7/2009 2009-05-06 Podpisanie umowy cesji wierzytelności

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 1.034.000 zł. Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Spółki przez wiodącego operatora telekomunikacyjnego. Warunki oferty nie odbiegały od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie. W/w umowa nabycia wierzytelności będzie miała istoty i pozytywny wpływ na wyniki Fast Finance S.A w roku 2009 i kolejnych latach.

Komunikaty prasowe

.