Raport bieżący

2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 11/2009 2009-09-04 Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 03.09.2009 r. została zrealizowana umowa z bankiem komercyjnym, na mocy której Emitent uzyskał kredyt w kwocie 5.738.128,25 zł. Warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie. Kwota kredytu zostanie przeznaczona na dalsze zakupy pakietów wierzytelności.

Komunikaty prasowe

.