Raport bieżący

2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 12/2009 2009-10-08 Zakup pakietu wierzytelności od banku detalicznego

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 37.694.476,21 zł. Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Spółki przez wiodący bank detaliczny. Warunki oferty nie odbiegały od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie. Do dnia dzisiejszego Spółka nabyła pakiety wierzytelności detalicznych o łacznej wartości przekraczającej 237 mln zł. Spółka kontynuuje strategię nabywania wierzytelności detalicznych, osób fizycznych, które pozostają w ocenie Spółki najbezpieczniejszymi produktami na rynku obrotu wierzytelnościami. W/w umowa nabycia wierzytelności będzie miała istoty i pozytywny wpływ na wyniki Fast Finance S.A w roku 2009 i kolejnych latach.

Komunikaty prasowe

.