Raport bieżący

2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 13/2009 2009-10-14 Informacja o prognozach finansowych

Zarząd Spółki informuje, że w związku z prowadzonym procesem optymalizacji struktury organizacyjnej spółki, polegającym w szczególności na powołaniu sekurytyzacyjnej spółki zależnej prawa luksemburskiego, dokonał okresowej rewizji prognoz finansowych na rok 2009.
Zarząd Spółki podtrzymuje prognozę przychodów ogółem w roku 2009 w kwocie 16,6 mln PLN. Jednocześnie, z uwagi na ww. wskazany proces zmian organizacyjnych, mających przyczynić się do optymalizacji kosztów spółki, Zarząd odwołuje prognozę zysku netto. W ocenie Zarządu spółki, prowadzone działania w średniej i długiej perspektywie przyczynią się do zwiększenia zysku netto spółki, jednak z uwagi na trudny do precyzyjnego oszacowania czas zakończenia trwających procedur oraz zakres wpływu efektów wprowadzanych zmian na wynik netto spółki, zasadne jest odwołanie prognoz zysku netto.

Komunikaty prasowe

.