Raport bieżący

2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 14/2009 2009-10-15 Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 15 października 2009 r. od Członka Rady Nadzorczej Fast Finance S.A., Pana Dariusza Wesołowskiego, sporządzonego we Wrocławiu, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Fast Finance S.A przez Członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że Pan Dariusz Wesołowski w dniu 15 października 2009 roku dokonał zakupu 384 000 akcji Fast Finance S.A. w tym:

- 200 000 akcji po cenie 0,37 zł za akcję
- 100 000 akcji po cenie 0,38 zł za akcję
- 10 000 akcji po cenie 0,39 zł za akcję
- 60 000 akcji po cenie 0,41 zł za akcję
- 14 000 akcji po cenie 0,42 zł za akcję

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 

Komunikaty prasowe

.