Raport bieżący

2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 16/2009 2009-12-03 Złożenie Prospektu Emisyjnego Spółki Fast Finance S.A. do Komisji Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 03 grudnia 2009 roku do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony Prospekt Emisyjny Spółki Fast Finance wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki Fast Finance S.A., notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym GPW.
 

Komunikaty prasowe

.