Raport bieżący

2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 17/2009 2009-12-10 Zawarcie Znaczącej Umowy

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 1 061 125,01 zł. Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Spółki przez wiodącego operatora telekomunikacyjnego. Warunki oferty nie odbiegały od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie. Spółka kontynuuje strategię nabywania wierzytelności detalicznych, osób fizycznych, które pozostają w ocenie Spółki najbezpieczniejszymi produktami na rynku obrotu wierzytelnościami. W/w umowa nabycia wierzytelności będzie miała istoty i pozytywny wpływ na wyniki Fast Finance S.A w kolejnych latach.

Komunikaty prasowe

.