Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 2/2010 2010-01-28 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

Zarząd Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2010 będą przekazywane w następujących terminach:
- za IV kw. 2009 r. - dnia 15 lutego 2010 r.
- za I kw. 2010 r. - dnia 17 maja 2010 r.
- za II kw. 2010 r. - dnia 16 sierpnia 2010 r.
- za III kw. 2010 r. - dnia 15 listopada 2010 r.
Raport roczny za 2009 r. - dnia 15 czerwca 2010 r.

Komunikaty prasowe

.