Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 3/2010 2010-02-02 Pozyskanie kapitału dłużnego

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 02.02.2010 roku odebrał podpisaną umowę pożyczki z podmiotem gospodarczym, na mocy której zaciągnął pożyczkę w kwocie 4.000.000 zł. Warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie. Pożyczka zostanie przeznaczona na zakupy pakietów wierzytelności.

 

Komunikaty prasowe

.