Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 6/2010 2010-03-12 Pozyskanie kapitału dłużnego

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego numer 1/2010 z dnia 16 stycznia 2010 roku, Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 12.03.2010 r. pierwsza transza programu obligacji w kwocie 10.000.000 złotych (dziesięć milionów) została objęta w całości przez Bank BPS. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na dalsze zakupy pakietów wierzytelności. Według przewidywań Zarządu kolejne transze programu emisji w kwocie łącznej 20.000.000 złotych (dwadzieścia milionów) zostaną objęte w 2010 roku.

Komunikaty prasowe

.