Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 9/2010 2010-03-25 Wprowadzenie i dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 24 marca 2010 r. Zarząd GPW podjął uchwałę nr 266/2010 i 267/2010 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia z dniem 30 marca 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW następujących akcji Fast Finance S.A.:

a)40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji serii B,
b)15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii C;
 

Komunikaty prasowe

.