Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 5/2010 2010-05-05 Korekta raportu rocznego

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

Treść raportu:
Zarząd Spółki informuje, że w raporcie rocznym SA-R za rok 2009 w wyniku omyłki technicznej, pozostała niewypełniona część tabel zawierających dane finansowe i noty do sprawozdania. Zarząd Spółki przekazuje odrębnie cały uzupełniony raport roczny za 2009 r.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.