Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 8/2010 2010-06-01 Treść podjętych uchwał na ZWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 31.05.2010 r. wraz z wynikami głosowań.

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Treść Podjętych Uchwał ZWZA 31.05.2010 (76.98KB)

Komunikaty prasowe

.