Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 14/2010 2010-08-19 Nabycie udziałów w spółce Columbus Factoring Solutions

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneTreść raportu

Zarząd Fast Finance SA informuje, że w dniu 18 sierpnia 2010 roku zostały podpisane 2 umowy nabycia udziałów w spółce Columbus Faktoring Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (CFS) od Regionalnych Funduszy Inwestycji Sp. z o. o. oraz Pana Pawła Sobieszuka, Prezesa Zarządu CFS. Łącznie Fast Finance nabył udziały stanowiące 50,12 % w kapitale zakładowym CFS. Cena zakupionych udziałów wyniosła 1,2 mln zł i nie przekracza ona 10% kapitałów własnych Emitenta. Źródłem finansowania są środki własne Emitenta.
Celem strategicznym niniejszej transakcji jest dla Emitenta rozszerzenie działalności na rynku wierzytelności poprzez zaangażowanie w segment wierzytelności służby zdrowia, będącym jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w polskim sektorze wierzytelności i długu. W związku z przekroczeniem 50% udziałów w kapitale zakładowym CFS, wyniki spółki będą konsolidowane począwszy od raportu Fast Finance SA za III kwartał 2010 r. Doświadczenie i pozycja spółki CFS przedstawia dla Emitenta fundament do budowy zauważalnej pozycji Fast Finance na szybko rozwijającym się rynku wierzytelności służby zdrowia. Spółka Columbus Factoring Solutions uzyskała w 2009 roku 350 646 zł przychodów ze sprzedaży (w porównaniu do 294 690 zł wypracowanych w 2008 r.) oraz 129 859 zł zysku netto (wobec 193 156 zł osiągniętych w roku 2008). Suma bilansowa Columbus Factoring Solutions na dzień 31.12.2009. wyniosła 2 267 939 zł.

 

Dodatkowo Emitent wskazuje, że zgodnie z planami Spółka CFS zostanie przekształcona w Spółkę Akcyjną i wprowadzona do obrotu na NewConnect na przełomie roku 2011 i 2012. Więcej informacji o spółce CFS znajduje się na stronie www.cfs.pl.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.