Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 18/2010 2010-10-27 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na NWZA

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

  

Treść raportu:

Zarząd Spółki przekazuje informację o akcjonariuszach, którzy na NWZA dani 27 października 2010r. posiadali co najmniej 5% w głosach na NWZA.

 

- Jacek Longin Daroszewski – 45.000.000 głosów, co stanowi 31,03 % w głosach ogółem i 49,99% w głosach na NWZA,

 

- Jacek Zbigniew Krzemiński – 45.000.000 głosów, co stanowi 31,03 % w głosach ogółem i 49,99 % w głosach na NWZA.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.