Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2010 2010-11-10 Oświadczenie o przekazywaniu rozszerzonych skonsolidowanych rap. kw. oraz zmiana terminów publikacji rap. kw.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu

 

Zarząd Fast Finance S.A. oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), począwszy od raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku Fast Finance S.A. przekazywać będzie sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane w formie jednego, rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego wymagane jednostkowe i skonsolidowane informacje finansowe.

 

W związku z powyższym zmianie ulegają przekazane raportem bieżącym terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku:

Termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 r. wyznaczony zostaje na dzień 15.11.2010 roku.

Raport jednostkowy nie będzie przekazywany.

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.