Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 20/2010 2010-11-23 Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu
Zarząd Fast Finance S.A. informuje, iż w dniu 23.11.2010 otrzymał podpisaną umowę na zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 23.797.644,89 zł.
Umowa jest datowana na 22.11.2010 r. Umowa została zawarta z jednym z banków detalicznych.


Przedmiotem umowy jest nabycie przez Fast Finance wierzytelności konsumenckich; cena nabycia wyniosła 4.842.820,74 zł. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie przyjętych w tego rodzaju umowach.


Niniejsza umowa jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności.


Umowa została uznana za znaczącą, gdyż cena nabycia przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.