Raport bieżący

2011
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 11/2011 2011-06-29 Zawarcie umowy o wykonywanie czynności Animtora Emitenta dla akcji Fast Finance S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu:
Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje o zawarciu umowy o wykonywanie czynności Animatora Emitenta pomiędzy Emitentem a Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Umowa jest datowana na 28 czerwca 2011 roku.
Animator, przy działaniu w charakterze Animatora Emitenta dla akcji Spółki, będzie wykonywał swoje zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Umowa wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2011 r.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarząd
 

Komunikaty prasowe

.