Raport bieżący

2011
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 12/2011 2011-07-01 Treść podjętych uchwał na ZWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 30.06.2011 r. wraz z wynikami głosowań.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Treść Podjętych Uchwał ZWZA 30.06.2011 (94.06KB)

Komunikaty prasowe

.