Raport bieżący

2012
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 4/2012 2012-03-12 Wykup obligacji serii A

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12.03.2012 dokonał wykupu obligacji serii A. Obligacje serii A na łączna kwotę 10mln były wyemitowane w 2010 roku (raport bieżący nr RB 6/2010)Emitent dokonał wykupu zgodnie z warunkami emisji. Źródłem finansowania wykupu był kredyt obrotowy, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr RB 3/2012.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.