Raport bieżący

2012
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB-W 6/2012 2012-05-02 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2011 roku

Podstawa prawna

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomościTreść raportu

Zarząd Fast Finance S.A, przekazuje w załączeniu wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011r. Wszystkie informacje przedstawione w załączniku są dostępne na stronie internetowej Emitenta www.fastfinance.pl, jednocześnie Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w raportach i zestawieniu mogą być nieaktualne.Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

RAPORTY - ZESTAWIENIE (184.75KB)

Komunikaty prasowe

.