Raport bieżący

2012
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 9/2012 2012-06-20 Treść podjętych uchwał na ZWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 20-06-2012r. wraz z wynikami głosowań.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Treść Podjętych Uchwał ZWZA 20.06.2012 (109.54KB)

.