Raport bieżący

2012
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 10/2012 2012-06-20 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZ

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki przekazuje informację o akcjonariuszach, którzy na ZWZ dnia 20-06-2012r. posiadali co najmniej 5% w głosach na ZWZ.

 

- Jacek Longin Daroszewski – 45.000.000 głosów, co stanowi 31,03 % w głosach ogółem i 50,00% w głosach na WZA,

 

- Jacek Zbigniew Krzemiński – 45.000.000 głosów, co stanowi 31,03 % w głosach ogółem i 50,00% w głosach na WZA.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.