Raport bieżący

2012
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 12/2012 2012-07-05 Wykup obligacji serii B

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.Treść raportu

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 05.07.2012 dokonał wykupu obligacji serii B. Obligacje serii B na łączna kwotę 8.730.000 zł były wyemitowane w 2010 roku (raport bieżący nr RB 12/2010). Emitent dokonał wykupu zgodnie z warunkami emisji. Źródłem finansowania wykupu była emisja obligacji serii D, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr RB 5/2012.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Komunikaty prasowe

.