Raport bieżący

2012
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 14/2012 2012-07-20 Spełnienie warunku zawieszającego umowy istotnej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu

Zarząd Spółki informuje, w nawiązaniu do raportu nr 13/2012, że w dniu 20.07.2012 ziścił się warunek zawieszający umowy istotnej zawartej z Bankiem BPH Grupy Ge Capital na nabycie pakietu wierzytelności. Zawarta umowa przewidywała warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie wierzytelności na nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny. Z uwagi na zapłatę ceny przez Fast Finance, warunek zawieszający został wypełniony i nastąpiło przeniesienie własności wierzytelności.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.