Raport bieżący

2012
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 15/2012 2012-11-19 Informacja o odstąpieniu od emisji akcji serii D

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu:
Zarząd Spółki informuje, że nie została przeprowadzona emisja akcji serii D, uchwalona uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18 z dnia 20 czerwca 2012.

 

W dniu 19 listopada 2012 r. upłynął termin wskazany w ww. uchwale jako termin zawierania umów objęcia akcji; Emitent wskazuje że nie zawierał takich umów i nie dokonał emisji akcji na podstawie ww. uchwały.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarząd
 

Komunikaty prasowe

.