Raport bieżący

2012
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 16/2012 2012-12-07 Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 07 grudnia 2012r. roku powziął informację o wygranym przetargu na zakup pakietu wierzytelności od Euro Bank S.A.

 

Wartość nominalna pakietu wierzytelności, o którym mowa powyżej wynosi 32 104 305,75 PLN, przy czym wartość pakietu może ulec nieznacznej zmianie. Cena zakupu pakietu wynosi 9,11% wartości nominalnej pakietu.

 

Emitent wskazuje również, iż zakup pakietu może nastąpić przez Fast Finance S.A. lub przez zarządzany przez Fast Finance Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Fast Finance.

 

Spółka wskazuje, że cena nabycia pakietu nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, jednak spółka uznaje powyższy pakiet wierzytelności za istotny ze względu na jego wartość.

 

Zarząd Emitenta, osobnym raportem bieżącym, niezwłocznie poinformuje o zawarciu umowy związanej z wygranym przetargiem.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.