Raport bieżący

2013
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 3/2013 2013-01-14 Wyjaśnienie dotyczące wykupu obligacji serii C

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 11 stycznia 2013 roku minął termin wykupu obligacji serii C wraz z wypłatą odsetek za ostatni okres odsetkowy. Opóźnienie w zapłacie wynikało z braku przekazania do KDPW instrukcji szczegółowego sposobu rozdziału środków oraz w przekazaniu środków w niepełnej wysokości. Brak przekazania pełnej kwoty do zapłaty wynika z opóźnienia spływu części należności na rachunki Spółki, które Spółka spodziewa się otrzymać w najbliższych dniach. Jednocześnie Zarząd oświadcza, że Spółka podjęła stosowne kroki celem zabezpieczenia jak najszybszego przekazania środków pieniężnych na zapłatę pozostałej części kwoty wynikającej z obligacji serii C.

 

Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii C Spółka zobowiązuje się do wypłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd oświadcza, że przedmiotowe zdarzenie ma charakter incydentalny, niemniej jednak podjęte zostaną stosowne kroki celem wyeliminowania w przyszłości opóźnień w obsłudze świadczeń z obligacji.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.