Raport bieżący

2013
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB-W 10/2013 2013-02-26 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") publikuje korektę raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku. Zestawienie zmian dokonanych w ramach przeprowadzonej korekty wraz ze wskazaniem treści zmienianych informacji zostało przedstawione w postaci załącznika do niniejszego raportu bieżącego.

 

Ponadto, Zarząd Emitenta przekaże w formie odrębnego raportu cały skorygowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Zestawienie zmian w raporcie (224.89KB)

Komunikaty prasowe

.