Raport bieżący

2013
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB-W 13/2013 2013-05-14 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2012r.

Podstawa prawna:

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raport:

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego wykaz wszystkich raportów bieżących i raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012r. Ponadto, Emitent informuje, że wszystkie przedstawione w załączniku raporty są opublikowane na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.fastfinance.pl.

 

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)


 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

RAPORTY - ZESTAWIENIE (191.08KB)

Komunikaty prasowe

.