Current reports

2017
Number Publication date Subject
RB 27/2017 2017-09-18 Information about periodic redemption of series M bonds

With reference to the Current Report No. 4/2016 of 14 January 2016 regarding the issue of secured series M bonds identified with the code PLFSTFC00087 ("Bonds"), the Management Board of Fast Finance S.A. ("the Company") hereby informs that in accordance with the terms of the issue laid down in the Terms of Issue of Series M Bonds ("WEO") on 15 October 2017 it will redeem a portion of the Bonds ("Periodic Redemption"). Because the redemption date (15 October 2017) falls on a Sunday, in accordance with WEO, the settlement and payment of benefits under the redemption shall be made on the first business day following the redemption date i.e. on 16 October 2017.

The Periodic Redemption will be conducted in accordance with the rules laid down in the WEO made in connection with the Bonds issue and in accordance with the regulations specified in the Detailed Operating Rules of Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (National Depository for Securities), as well as in accordance with the conditions given in the Information Notice made in connection with trading of the Bonds in the Catalyst Alternative Trading System.

The Periodic Redemption will be conducted with respect to 5% of the total number of Bonds issued, i.e. 466 bonds. A possible reduction in proportion to the number of Bonds held by individual Bondholders and consequently to the total number of Bonds redeemed will be made in accordance with the regulations laid down in the Detailed Operating Rules of Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. The Management Board of Fast Finance S.A. will inform about completion of the redemption in a separate current report.

The date for determining the right to entitlements under the Bonds in respect of redemption as part of Periodic Redemption shall be 6 October 2017 and the date of payment of benefits shall be 16 October 2017. At the same time, in connection with the intended redemption as part of Periodic Redemption the Issuer has applied to the WSE for suspension of trading in the Bonds from 3 October 2017 to 16 October 2017 inclusive of that day.

The Company informs that the Bonds will be redeemed at their par value, via the Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Upon completion of the redemption as part of Periodic Redemption the redeemed Bonds will be cancelled.

Signatures of persons representing the company:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board
 

News

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.