Current reports

2017
Number Publication date Subject
RB 21/2017 2017-06-29 Changes in the Issuer's Supervisory Board

The Management Board of FAST FINANCE S.A. with its registered office in Wrocław ("the Issuer") informs that on 29 June 2017 the Issuer's General Meeting passed Resolution No. 14 to remove Mr Grzegorz Kawczak from the Issuer's Supervisory Board. At the same time, on 29 June 2017 the Annual General Meeting of the Issuer passed Resolution No. 15 to appoint Mr Andrzej Bartnik as Member of the Supervisory Board. The resolutions came into effect on the date of adoption.

 

In connection with the above, the current composition of the Issuer's Supervisory Board is as follows:


Mr Andrzej Kiełczewski - Chairperson of the Supervisory Board,
Ms Dorota Wiktoria Stempniak – Member of the Supervisory Board,
Mr Andrzej Bartnik – Member of the Supervisory Board,
Mr Marek Ochota – Member of the Supervisory Board, and
Ms Hildegarda Kaufeld – Member of the Supervisory Board.

 

Below is the bio of the newly appointed Member od the Supervisory Board


Mr Andrzej Bartnik earned a degree in Architecture from the Wrocław University of Technology. He has also completed a post-graduate programme at the Rotterdam Academy of Architecture. He gained his experience and knowledge serving as president of EKO-BAU and as university professor at the Faculty of Architecture of the Wrocław University of Technology. Since 1989 he has been running an architecture studio. He also serves as a building expert. Mr Andrzej Bartnik satisfies the criteria of independence.
Mr Andrzej Bartnik is not involved in any competitive activity to the activity of the Issuer's company and is not involved in any competitive activity as a partner in a civil law partnership, commercial law partnership, or as a member of a body of a competitive corporation or member of a body of any competitive legal person. He is also not registered in the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the act on the National Court Register.


Legal basis: Art. 5(1)(21) and (22) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and on conditions for recognition as equivalent of the information whose disclosure is required under the law of a state which is not a member state (Dz.U. [Journal of Laws] 2014 No. 0, item 133, as amended).


Signatures of persons representing the company:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board
 

News

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.