Current reports

2017
Number Publication date Subject
RB 16/2017 2017-05-15 Changes in accounting policies and corrections of errors in the annual consolidated financial statements for Q1 2017

The Management Board of FAST FINANCE S.A. with its registered office in Wrocław ("the Issuer”), hereby informs that on 15 May 2017, changes to the accounting policies applied in the consolidated financial statements for Q1 2017 were made which have a material impact on the financial data for comparative periods.


The change related to the manner of presentation of deferred income in the statement of financial position. So far, purchased and verified debts (broken down into long-term and short-term) were reflected in liabilities as "Deferred income”, while their deferred costs were shown under "Other assets”.


Currently, the amounts presented under "Deferred income” do not include deferred cost of the debts.
The change in the presentation method has caused a decrease in balance sheet total. In the presented quarterly consolidated financial statements also financial data for a comparative period, i.e. as at 31 March 2016 were amended.

 

The attached table illustrates the impact of the changes on balance sheet total.

 

Changes were also made to the presentation of:
- Other operating revenues - so far, revenues from rent and management of Investment Fund were shown as "Other operating revenues" in the Statement of comprehensive income; in the interim consolidated financial statements the above revenues are reported together with revenues from core activities.
- Profit (loss) on disposal of receivables - so far, in the Statement of comprehensive income, the result on sales (profit or loss), in the interim consolidated financial statements an amendment was introduced in this respect - revenues from the disposal of receivables and selling costs are shown separately.


The final amounts of financial data presented in this report will be published in the consolidated interim report for Q1 2017.

 

Signatures of authorised representatives:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board
 

News

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.