Current reports

2017
Number Publication date Subject
RB 5/2017 2017-01-31 Dates of publication of periodic reports in 2017

The Management Board of FAST FINANCE S.A. with its registered office in Wrocław (the “Issuer”), acting by virtue of Article 103(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and on conditions for recognition as equivalent of the information whose disclosure is required under the law of a state which is not a member state (Dz.U. of 2014, item 133, “the Regulation”), hereby publishes the dates of publication of interim reports in 2017:


1. Separate and consolidated annual report for 2016 - 12 April 2017,
2. Consolidated report for Q1 2017 - 17 May 2017,
3. Consolidated report for H1 2017 - 30 August 2017,
4. Consolidated report for Q3 2017 - 14 November 2017.


At the same time the Issuer represents that pursuant to Article 83(1) and 83(3) of the Regulation, consolidated quarterly reports will include quarterly financial information on the Issuer, while the consolidated half-yearly report will include the half-yearly condensed separate financial statements together with a report issued by a statutory auditor following a review or together with an opinion about the audited financial statements, as well as it informs that pursuant to Article 101( 2) of the Regulation it will not publish its interim reports for Q4 2016 and for Q2 2017.


Legal basis: Article 103(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and on conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the law of a state which is not a member state (Dz.U. 2014 item 133, as amended).


Signatures of authorised representatives:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board
 

News

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.