Current reports

2016
Number Publication date Subject
RB 31/2016 2016-10-17 Redemption of series M bonds as part of periodic redemption

With reference to Current Report No. 27/2016 of 26 September 2016 the Management Board of Fast Finance S.A. with its registered office in Wrocław ("the Issuer”) hereby informs that in accordance with the terms and conditions of the issue of series M bonds (identified with the code PLFSTFC00087) on 17 October 2016 it carried out a partial mandatory redemption of series M bonds ("Periodic Redemption”). The Periodic Redemption covered 466 series M bonds of the Issuer with a nominal value of PLN 1,000 each with a total nominal value of PLN 466,000.
The Periodic Redemption will be effected in accordance with the rules laid down in WEO (bond issue terms) prepared for the purposes of the Bonds issue and in accordance with the regulations provided in the Detailed Rules of Operation of the National Depository for Securities and also in accordance with the terms laid down in the Information Note made in connection with listing the Bonds on the alternative trading system on the Catalyst platform.
The series M bonds redeemed by the Issuer as part of the Periodic Redemption will be cancelled.

 

Legal basis: Article 5(1)(6) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and on conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the law of a state which is not a member state (Dz.U. of 2009 No. 33, item 259, as amended).

 

Signatures of authorised representatives:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board
 

News

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.