Current reports

2016
Number Publication date Subject
RB 31/2016 2016-10-17 Redemption of series M bonds as part of periodic redemption

With reference to Current Report No. 27/2016 of 26 September 2016 the Management Board of Fast Finance S.A. with its registered office in Wrocław ("the Issuer”) hereby informs that in accordance with the terms and conditions of the issue of series M bonds (identified with the code PLFSTFC00087) on 17 October 2016 it carried out a partial mandatory redemption of series M bonds ("Periodic Redemption”). The Periodic Redemption covered 466 series M bonds of the Issuer with a nominal value of PLN 1,000 each with a total nominal value of PLN 466,000.
The Periodic Redemption will be effected in accordance with the rules laid down in WEO (bond issue terms) prepared for the purposes of the Bonds issue and in accordance with the regulations provided in the Detailed Rules of Operation of the National Depository for Securities and also in accordance with the terms laid down in the Information Note made in connection with listing the Bonds on the alternative trading system on the Catalyst platform.
The series M bonds redeemed by the Issuer as part of the Periodic Redemption will be cancelled.

 

Legal basis: Article 5(1)(6) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and on conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the law of a state which is not a member state (Dz.U. of 2009 No. 33, item 259, as amended).

 

Signatures of authorised representatives:
Jacek Longin Daroszewski - President of the Management Board
Jacek Zbigniew Krzemiński - Vice President of the Management Board
 

News

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.